Fagligt forum

Andre horisonter - Seminar for undervisere og kulturformidlere FÆNGSLET, Vestsalen – foyeren // Fredag kl. 12.00 - 15.00

Andre Horisonter – et Opgang2-koncept med teater og drama målrettet udskoling. Introduktion til principper og konkrete aktiviteter.

Fællesskaber skal plejes og vedligeholdes. Et velfungerende fællesskab skaber tryghed for den enkelte og mulighed for social og faglig udvikling. Evnen til at forestille sig andre virkeligheder er en forudsætning for at tænke innovativt både ift. egen livsudfoldelse og ift. de opgaver, samfundet forventer, de unge skal løse efter endt uddannelse.

Teatret som æstetik og praksis kan i denne sammenhæng spille en afgørende rolle, fordi det er noget, man oplever og gør sammen. Teatret har en frisættende og fællesskabsdannende kraft, fordi den enkelte har en defineret funktion ind i et kreativt fællesskab, og fordi man sammen skaber et rum, hvor kun fantasien sætter grænser.

På dette seminar får du redskaber til at bearbejde og forlænge en scenekunstnerisk oplevelse sammen med dine elever og bruge dette aktivt i arbejdet med at etablere trygge fællesskaber og skabe grobund for arbejdet med elevernes identitetsudvikling.

’Rottweiler’ af Opgang2 Turnéteater spiller umiddelbart efter seminaret.

Tilmelding nødvendigt.