Dramaturgiat

Festivalens dramaturgiat

Horsens Teaterfestival har nedsat et dramaturgiat, der sammen med programchefen kuraterer festivalens program. Frem mod festivalen i 2022 består dramaturgiatet af:

  • Kenneth Gall, administrativ leder, Teater Hund & co. (2017-2022)
  • Lars Dammark, skuespiller og kunstnerisk leder af teaterRUM (20222-2025)
  • Katrine Karlsen, skuespiller og kunstnerisk leder af Teater Graense-loes (2022-2025)
  • Daniel Bevensee, medstifter af Teater Apropos, skuespiller og scenograf (2021-2024)
  • Amina Krohn Membar, producent i produktionsfællesskabet PRFRM
  • Gunilla Lind, teaterleder og koreograf, Gunilla Lind Danseteater (2021-2023) på barsel

Dramaturgiatets opgave er at se, anbefale og udvælge forestillinger til festivalen.
Programmet bliver sammensat, så kvalitet og alsidighed indenfor dansk scenekunst for børn og unge bliver vægtet højt.

Dramaturgiatet består af fagpersoner, der er udpeget af Horsens Teaterfestival. Sammensætningen af dramaturgiatet sigter mod alsidighed såvel kunstnerisk som geografisk.

Medlemmerne af dramaturgiatet er med i en periode og træder ud efter typisk 4 festivaler. Der er løbende udskiftning. De siddende medlemmer af dramaturgiatet kan foreslå personer til dramaturgiatet, men det er Horsens Teaterfestival, der inviterer nye medlemmer ind.

Tidligere dramaturgiatsmedlemmer

Listen over tidligere dramaturgiatsmedlemmer tæller blandt andre

Gitta Malling, teaterleder på Limfjordsteatret
Trine Wisbech, dramaturg
Connie Tronbjerg, skuespiller, Teatret Møllen
Jane Rasch, dramaturg og projektleder, Dramatiker Væksthus
Jakob Højgaard, teaterleder, Teater Nordkraft
Peter Seligmann, skuespiller og teaterleder, teater2tusind
Marie Rosendahl-Chemnitz, scenograf, bl.a. fast medlem af ensemblet NIE
Stephan Pollner, teaterchef, Teater Vestvolden
Bodil Alling, skuespiller og kunstnerisk leder på Teatret Gruppe 38
Folmer Kristensen, skuespiller og instruktør
Lene Vestergaard, skuespiller, instruktør og tidligere medlem af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg.