Dramaturgiat

Festivalens dramaturgiat

Horsens Teaterfestival har nedsat et dramaturgiat, der sammen med festivalkoordinatoren kuraterer festivalens program. Frem mod festivalen i 2020 består dramaturgiatet af:

  • Connie Tronbjerg, skuespiller, Teatret Møllen
  • Kenneth Gall, administrativ leder, Teater Hund
  • Gitta Malling, teaterleder, Limfjordsteatret
  • Trine Wisbech, teaterleder, Det Lille Teater (tiltræder i sæson 19/20)

Dramaturgiatets opgave er at se, anbefale og udvælge forestillinger til festivalen.
Programmet bliver sammensat, så kvalitet og alsidighed indenfor dansk scenekunst for børn og unge bliver vægtet højt.

Ungedramaturgiat

Festivalen havde som noget nyt i 2019 nedsat et ungedramaturgiat bestående af 6 unge, der deltog i udvælgelsen af forestillinger for den ældste målgruppe.

Ungedramaturgiatet i 2019 bestod af:

  • Jessica Hellesnes Thomsen, Komediehuset Horsens
  • Rebecca Fjord Jørgensen, Komediehuset Horsens
  • Bertil Kann Sørensen, Holbæk Dramacollege
  • Esther Dorothy Ackermann, Holbæk Dramacollege
  • Katja Holst Jensen, Randers Egnsteaters Talentlinie
  • Camilla Kaastrup, Randers Egnsteaters Talentlinie

Tidligere dramaturgiatsmedlemmer

Dramaturgiatet består af 4 fagpersoner, der er udpeget af Horsens Teaterfestival. 2 med base øst for Storebælt, 2 med base vest for Storebælt.

Medlemmerne af dramaturgiatet er med i en periode og træder ud efter typisk 4 festivaler. Der er løbende udskiftning. De siddende medlemmer af dramaturgiatet kan foreslå personer til dramaturgiatet, men det er Horsens Teaterfestival, der inviterer nye medlemmer ind.

Listen over tidligere dramaturgiatsmedlemmer tæller blandt andre

Jane Rasch, dramaturg og projektleder, Dramatiker Væksthus
Jakob Højgaard, teaterleder, Teater Nordkraft
Peter Seligmann, skuespiller og teaterleder, teater2tusind
Marie Rosendahl-Chemnitz, scenograf, bl.a. fast medlem af ensemblet NIE
Stephan Pollner, teaterchef, Teater Vestvolden
Bodil Alling, skuespiller og kunstnerisk leder på Teatret Gruppe 38
Folmer Kristensen, skuespiller og instruktør
Lene Vestergaard, skuespiller, instruktør og tidligere medlem af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg.