Ledige stillinger

Horsens Teaterfestival søger idérig og nyskabende programchef

Horsens Teaterfestival vil være stedet, hvor scenekunstnerisk kvalitet og udvikling går hånd i hånd. Festivalen tør tage chancer og ser på festivalformater og scenekunsten med nye briller – og har altid kernepublikummet i centrum. Festivalen vil sætte nye retninger og udfordre scenekunsten.

Derfor søger vi en programchef, som skal hjælpe os med at indfri disse mål.

Vi leder efter en person, som
-har mod til at udfordre scenekunsten
-tør tage fagligt funderede chancer
-brænder for at skabe relevante fællesskaber omkring scenekunsten
-kan give festivalen en kunstnerisk profil, der kan skabe debat og refleksion

Festivalens kerneprogram består af nogle af sæsonens bedste refusionsgodkendte forestillinger for børn og unge. Programmet lægges af programchefen i samarbejde med dramaturgiatet.

Programchefen er ansvarlig for og initiativtager til at skabe en kunstnerisk profil og linje for festivalen, som hvert år kan skabe debat og refleksion omkring scenekunstens udtryk, rolle og udvikling. Det kan blandt andet være produktion af en åbningsforestilling, en faglig konference, sideaktiviteter, internationale gæstespil, nyt festivalformat mm.

Om festivalen
Festivalsekretariatet styres af en projektkoordinator, som har ansvar for produktion og administration. Projektkoordinatoren samarbejder tæt med programchefen omkring udviklingen og afviklingen af årets festival.

Horsens Teaterfestival arrangeres af Horsens Kommune, og du bliver en del af Kultur og Eventafdelingen, hvor der er højt til loftet og kort vej til chefen. I afdelingen laver vi flere store festivaler og er med til at præge byen og kommunen med store som små kulturarrangementer året rundt.

Praktiske oplysninger
Stillingen er tidsbegrænset i perioden 1. september 2020 til 30. september 2022. Ugentlig arbejdstid er 20 timer. Du får ansvaret for at arrangere og afvikle festivalerne i 2021 og 2022 sammen med projektkoordinatoren. Vi forventer, at du selv kan tilrettelægge din tid, og vi har forståelse for at stillingen kan kombineres med andre jobs. Du får arbejdsplads på rådhuset, men vi forventer ikke, at du møder ind hver dag. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Send din ansøgning
I din ansøgning vil vi gerne have dit bud på festivalens kunstneriske profil i 2021 og en beskrivelse af, hvordan du vil realisere den.

Ansøgningsfrist er fredag d. 22. maj 2020.
Samtaler vil finde sted d. 10. juni 2020 og 2. samtalerunde d. 15. juni 2020.

Læs mere om vores vision her Horsens Teaterfestival vision 2021-2024

For mere information kontakt festivalleder Maria Suh på masu@horsens.dk eller mobil 24677680.