Scene+ for skoler

The space for art ....... Kunstens rum er en erkendelses- og identitetsskabende mulighed

Kære skoleledere, lærere og pædagoger

Har jeres skole lyst til at deltage i et gratis skoleforløb omkring scenekunst?

SCENE+ er Kultur- og Eventafdelingens to-årige tiltag , hvor vi præsenterer en række scenekunsttiltag for børn og unge under forskellige temaer.

SCENE+ er en række små arrangementer, hvor teater møder andre kunst- og fagretninger, og hvor vi præsenterer børne- og ungdomsteaterforestillinger og workshops i samarbejde med byens kulturinstitutioner, skoler og eksterne teatret. Vi vil gerne invitere skoleklasser i Horsens Kommune til at deltage i de forskellige fredagsforløb.

Vores udgangspunkt for disse skoleforløb er, at kunstens rum er en erkendelses- og identitetsskabende mulighed. Her kan emner behandles på nye måder, som både kan være legende og udfordrende. Når børn oplever og deltager i kunst, er de en del af en demokratisk dannelsesproces.

 

Traditionelt teater og eksperimenterende scenekunst

I dette års program finder I både det helt traditionelle børneteater, hvor den gode historie er i fokus, og den mere eksperimenterende scenekunst, der udfordrer teatrets form og udtryk. SCENE+ kommer vidt omkring i genrer, og dette program præsenterer både teater, dans, performance, publikumsinddragende forestillinger m.m.

Horsens huser årligt en af landets største teaterfestivaler for børn og unge. Med SCENE+ ønsker vi at sætte yderligere fokus på scenekunst for børn og unge og give alle børn og unge mulighed for at opleve teater og dans i deres dagligdag.

Vi glæder os til at se jer.

Horsens Teaterfestival er Danmarks største kuraterede scenekunstfestival for børn og unge. Læs mere om vores arrangementer her

Scene+ for private

SCENE+ sætter ekstra fokus på scenekunst for børn og unge i forskellige genrer.

Postyrium

Helt specielt teaterunivers for børn sammen med Det Kongelige Teaters Postyrium.

Artist in Residence

Statens Kunstfond bevilget et Artist in Residence forløb med Teatret Værk.