Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår: Netværksmøde

 

Med afsæt i de dybe historiske bånd mellem Danmark og Tyskland skal det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår i 2020 videreudvikle og intensivere det allerede gode samarbejde mellem de to lande og sætte et internationalt eksempel for fredelig og fremadskuende sameksistens i det 21. århundrede.

Denne fejring finder naturligvis også sted inden for scenekunst for børn og unge og udmønter sig i besøg fra tyske kolleger til Horsens Teaterfestival, en række danske besøg til tyske festivaler og et dansk-tysk seminar 16. – 18. september. Programmet skal styrke inspiration og netværk over grænsen, og revitalisere de historisk stærke bånd mellem fagmiljøerne i de to lande.

Udvekslingen er arrangeret af ASSITEJ Danmark, Teatercentrum og ASSITEJ Tyskland med støtte fra Goethe-Institut Dänemark, Det Internationale Kulturpanel og Statens Kunstfond.

Kom og hør om udvekslingen, mingl med seminarets deltagere, og udvid dit internationale netværk.

Tid: Fredag kl. 21.00
Varighed: 1 time
Sted: Håndværkerforeningen
Bestil billet her