Fagligt Forum

Den glemte krop


Foto: Hanne Nielsen

Download slides fra Fagligt Forum her

Hanne Kusk Krop, sensitivitet og autenticitet
Peter Thybo, Kroppen i livet og livet i kroppen, 2019-09-20

På årets Faglige Forum ønsker vi at dykke længere ned i kroppens sprog og undersøge, hvordan vi kan bidrage til, at børn og unge i højere grad lærer at lytte til kroppens signaler?

Hjernen arbejder på højtryk det meste af vores tid, men vi bruger den primært til rationelle og verbale opgaver og knap så meget på det følelsesmæssige og kropslige.

Det betyder, at vi har glemt at lytte til kroppens signaler og vores mentale sundhed smerter. I løbet af dagen vil vi blive klogere på, hvordan kunsten kan bruges som en aktiv medspiller til at få mere kontakt med vores kroppe, og som kan hjælpe os til at træffe bedre beslutninger.

Program
9.00:    Tjek ind og morgenkaffe

9.30:    Velkomst og introduktion til dagen

10.00:  Huskeliste: 1. Krop, 2. Sensitivitet, 3. Autenticitet
Hvorfor er kropslighed og kunst vigtig i børn og unges hverdag?
Oplæg ved Hanne Kusk, Lektor, Professionshøjskolen UCN

10.30:  KROPPEN I LIVET OG LIVET I KROPPEN
Om kroppen som klangbund for stemninger og følelser samt bedre mental sundhed

I dag har halvdelen af alle sygdomme i Danmark rod i stress og psykiske lidelser, og WHO har meldt ud, at stress og psykiske lidelser vil være verdens største sygdomsbyrde i 2030. Jeg fortæller om neurologien bag vores stemninger og følelser, hvor kroppen har en afgørende betydning. Pointen er, at hvis vi bliver bedre til at lytte til kroppen – og bruge kroppen – så kan vi forebygge stress samt fremme mental sundhed og psykisk modstandskraft.
Oplæg ved Peter Thybo, sundhedsinnovator, Ikast-Brande Kommune

11.00: Pause

11.20: Samtaler med Hanne Kusk, Peter Thybo og Thomas Burø, ph.d-stipendiat, CBS

11.45: Walk and talk

12.15: Frokost

13.00: Kropslige refleksionsøvelser med Jeppe Lajer, AKTØR

13.30: Kropsanalfabeten – En bevægende workshop med Charlotte Olling, Limfjordsteatret

Vi har for længst glemt, hvad det vil sige at mærke, hvordan vi egentlig har det. I stedet gemmer vi ubehagelige følelser og tanker ad vejen og dulmer dem med overtræning, telefondimseri, mad eller alt for meget arbejde. Hvordan bevæger vi os hen mod tilstedeværelse i kroppen – hvor dens signaler bliver lyttet til?

14.30: Fælles refleksion og afrunding

Fagligt Forum er arrangeret i samarbejde med Teatercentrum og støttet af Region Midtjylland.

Horsens Teaterfestival samarbejder med Teatercentrum, Performing Arts Platform og Udviklingsplatformen for Scenekunst i et 2-årigt projekt omkring scenekunst og sundhed.

Om Peter Thybo

 

 

 

 

Sundhedsinnovator, Ikast-Brande Kommune
Forfatter, Fysioterapeut, Master i læreprocesser, PD. alm. pæd.
Pt. Spc. (specialist i sundhedsfremme og forebyggelse godkendt af Danske Fysioterapeuter)
Formand for Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed
Ekspert i sundhedspædagogik og neuropædagogik

Peter Thybo er uddannet fysioterapeut, master i læreprocesser med speciale i kultur og læring, PD. i almen pædagogik og er den første fysioterapeut i Danmark som er specialistgodkendt af Danske Fysioterapeuter inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Han har siden kommunalreformen i 2007 arbejdet som landets foreløbige eneste sundhedsinnovator i Ikast-Brande Kommune og har mange års praksiserfaring med vidt forskellige målgrupper og involveret i flere forskningsprojekter.

Har siden 1990’erne været med til at udvikle og udbrede fx salutogen sundhedsforskning, sundhedspædagogik, neuropædagogik samt motorisk læringsteori (Movement Science) i Danmark. Er bl.a. ophavsmanden til sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM – og i dag er bogen om Det Dobbelte KRAM på flere uddannelsers obligatoriske pensumliste samt udbredt i kommuner, institutioner, virksomheder og foreningsliv.

I 2013 var Peter Thybo med til at stifte en temagruppe om mental sundhed/robusthed under Sund By Netværket der har 56 kommuner og alle regioner som aktive medlemmer samt forbindelse til WHO. Sidder i dag i formandsskabet for gruppen.

Peter Thybo har skrevet talrige fagartikler og lærebøger og er en flittig brugt underviser og foredragsholder i ind- og udland. Har bl.a. skrevet de anmelderroste bøger Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. En grundbog i et salutogent perspektiv (Hans Reitzels Forlag, 2013), Sundhedsfremme i hverdagen – Få mennesker du møder til at vokse (Munksgaard, 2011) samt Det Dobbelte KRAM – Et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel (Hans Reitzels Forlag, 2016).

Om Hanne Kusk

Hanne Kusk er lektor i drama ved pædagoguddannelsen ved Professionshøjskolen UCN, Thisted, og Cand. Pæd. i billedkunst med særligt henblik på drama.

Sidder i følgegruppe for projektet KUNSTgødning der handler om tidlig kulturstart i daginstitutioner. Skriver artikler og deltager i podcasts om kunst, pædagogik og æstetiske processer. Har også fokus på kunstens demokratiske potentialer. Holder af at der er både hoved og krop i hverdagen.

Om Charlotte Olling Rebsdorf

Charlotte Olling Rebsdorf har en læreruddannelse, Diplom i Drama-og ungdomskultur samt en Master i Teaterpædagogik ved Professionshøjskolen Metropol, Betty Nansen Teatret/C:ONTACT og Universität der Künste Berlin.
Blev i 2016 ansat ved Limfjordsteatret som projektudvikler og teaterformidler.

Er i øjeblikket optaget af børn møder scenekunsten gennem sansning og i små hverdagsinstallationer, ligeledes er der for øje, at alle børnene er aktivt med i skabelsesprocessen af installationen.

Om Jeppe lajer

Jeppe lajer er skuespiller fra statens teaterskole, master i organisationspsykologi (MPO) fra RUC 2019 og certificeret facilitator fra IAF.

Siden 2017 Daglig Leder af AKTØR, konsulentnetværk for scenekunst og læring, hvor han samarbejder med en række teatre, kulturinstitutioner, kommuner og regioner.

Jeppe er for tiden optaget af koblingen mellem mentalisering og forumteater og beskæftiger sig med hvordan scenekunsten kan hjælpe os til at blive mere nysgerrige og empatiske.

Om Thomas Burø

PhD studerende ved Institut for organisation, CBS. Uddannet i filosofi og Videnskabsteori fra RUC, udøvende musiker og kulturproducent.

Thomas har været med til at opstarte og drive adskillige kulturfestivaler siden han var med til at producere Images of the Middle East i 2006. Han synger for punkbandet Tvivler. Hans forskning undersøger organiseringen og bærekraften af kulturelle økologier og fællesskaber.